Κοινωνική Ευθύνη Tag

Η Crist συμμετέχει στην Xenia, μία από τις ιστορικότερες εκθέσεις της τουριστικής βιομηχανίας, που θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας, το Metropolitan Expo από τις 25 έως 27 Νοεμβρίου 2017.

...

Η Crist Bed Linen Industry, στo πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσέφερε ιματισμό για τις ανάγκες ενός ιστορικού Ιδρύματος παροχής παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, το «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας».

...

Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Crist Bed Linen Industry προσέφερε ιματισμό (λευκά είδη) για τις ανάγκες του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.

...

Η Crist Bed Linen Industry έχει εντάξει στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ένα πολυδιάστατο πλάνο με ενέργειες που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή σε δράσεις.

...

Ομάδα σπουδαστών από το τμήμα υφαντικής-ραπτικής του Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος», στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας, πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τής Crist.

Το Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος»,» είναι κοινωφελές Ίδρυμα και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1963. Παρέχει υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας σε...

Η Crist Bed Linen Industry έχει εντάξει στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ένα πολυδιάστατο πλάνο ενεργειών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή σε δράσεις που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

...