Πρόσκληση για Δωρεά Crist Bed Linen

Στην Crist αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και την ενίσχυση της ετοιμότητάς του για την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως είναι αυτή που βιώνει η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Για αυτό, στεκόμαστε στο πλευρό των γιατρών, των νοσηλευτών και των συμπολιτών της πατρίδας μας. Εάν επιθυμείτε…

Read more