Κοινωνική Ευθύνη

Στην Crist αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και φροντίζουμε ώστε οι πράξεις μας να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τις συνθήκες τις εποχής. Για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουμε, αδιάλειπτα, δράσεις που γνώμονα έχουν, αποκλειστικά, την κοινωνική συνεισφορά.

Με την προσφορά λευκών ειδών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, προσπαθούμε να συνδράμουμε αδύναμες κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς υποστήριξης αυτών.

Επιπλέον, σεβόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στην Crist φροντίζουμε ώστε η απασχόληση και η εργασιακή σχέση να χαρακτηρίζονται από μακροβιότητα και να βασίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση, αντανακλώντας ευθέως τις εταιρικές μας αξίες και την συνέπεια των αρχών μας.

Πρόσκληση για δωρεές

Εάν επιθυμείτε κι εσείς να κάνετε μια δωρεά ιματισμού σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ή οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως νοσοκομεία, θεραπευτήρια, παιδικές στέγες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κ.ά., μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Crist και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε από την συλλογή Crist Eco Friendly Produced τα είδη που επιθυμείτε να προσφέρετε και τα οποία στην πλειοψηφία τους πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-9917300 ή στο info@crist.gr για να επιλέξουμε μαζί τα είδη που επιθυμείτε να προσφέρετε.