Στις ενέργειες του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της Crist Bed Linen Industry  περιλαμβάνεται η δωρεά ιματισμού σε παιδικές στέγες, φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.α. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας η εταιρεία δέχτηκε τις ευχαριστίες του Γηροκομείου «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» για την ευγενική της χορηγία.