Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Γονέων του 7ου Δημοτικού σχολείου Γλυφάδας για την ευγενική χορηγία της Crist Bed Linen Industry, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Γονέων του 7ου Δημοτικού σχολείου Γλυφάδας για την ευγενική χορηγία της Crist Bed Linen Industry, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης