Η Crist Bed Linen Industry, στo πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσέφερε ιματισμό για τις ανάγκες ενός ιστορικού Ιδρύματος παροχής παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, το «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας».

Η Crist εκτός από τις στρατηγικές της ενέργειες σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αποδεικνύει με έμπρακτο τρόπο τις κοινωνικές της ευαισθησίες και είναι περήφανη που ως Ελληνική εταιρεία εξελίσσεται συνεχώς μέσα από ένα σύστημα αξιών και μέριμνας της χώρας μας. Ανταποκρινόμενη στις δυσκολίες και στις ανάγκες του Ιδρύματος παροχής παιδικής προστασίας, στοχεύει με αυτή την πράξη αγάπης σε μια καλύτερη κοινωνία.

Η Crist κάνει πραγματικότητα τους βραχυπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει και πορεύεται με σταθερά και σταδιακά βήματα στο πλαίσιο της υλοποιήσεως του ολοένα και αυξανόμενου ενδιαφέροντος της σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.