Η Crist Bed Linen Industry έχει εντάξει στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ένα πολυδιάστατο πλάνο με ενέργειες που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή σε δράσεις.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προσέφερε ιματισμό για τις ανάγκες της Κρατικής και Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

Η έμπρακτη έκφραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί για την Crist στρατηγικό στόχο και ταυτόχρονα ακρογωνιαίο λίθο τής κοινονικής όσο και τής ευρύτερης λειτουργίας της.