Η Crist Bed Linen Industry έχει εντάξει στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ένα πολυδιάστατο πλάνο ενεργειών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή σε δράσεις που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, προσέφερε ειδικό ιματισμό για τις ανάγκες του τμήματος αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας.

Η Crist καταβάλλει συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στην απαρέγκλιτη εφαρμογή και στις προσδοκίες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης