Η Crist Bed Linen Industry, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσέφερε ιματισμό (λευκά είδη) για τις ανάγκες τής Κιβωτού του Κόσμου.

Επίσης, με μια σειρά πρωτοβουλιών που έχει υιοθετήσει στοχεύει στην ενημέρωση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην ενεργό συμμετοχή τών συνανθρώπων μας, σε δράσεις που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.