Αειφόρος Ανάπτυξη

Στην Crist γνωρίζουμε ότι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Υιοθετώντας οικολογικές πρακτικές σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, η Crist πρωτοπορεί και σ’ αυτό τον τομέα. Με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις της, δημιούργησε το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο λευκών ειδών στην Ελλάδα.

Επίσης, η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με φορέα την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015, ενώ φέρουμε πιστοποίηση CE σε όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κλινικές και νοσοκομεία.

Πιστεύοντας σε ένα «οικολογικό» μέλλον για τον κόσμο των επιχειρήσεων, η Crist προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά, ένα πανίσχυρο πλεονέκτημα. Αυτό της οικολογικής ευαισθητοποίησης.