Ενδοΰφανση

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αφορά πετσέτες, κατά την ύφανση των οποίων γίνεται ταυτόχρονα παράλληλη ύφανση του λογοτύπου σε διαφορετική πλέξη και στα σημεία που έχουν οριστεί και είναι ιδίου χρώματος με την πετσέτα. Αυτή κατασκευή προϋποθέτει παραγγελία μεγάλου αριθμού τεμαχίων ανά διάσταση και απαιτεί σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατασκευή και την παράδοση.