Η διττή σημασία του κεντημένου λογοτύπου στα λευκά είδη

Η διττή σημασία του κεντημένου λογοτύπου στα λευκά είδη