Ευχαριστήρια επιστολή της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως

Ευχαριστήρια επιστολή της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως