Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών

Η εφαρμογή από την εταιρία μας συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 :2015, μας ωθεί στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, πάντα προς όφελος των πελατών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυμούσαμε τη γνώμη σας για το βαθμό επίτευξης του στόχου μας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών που σας στέλνουμε.
Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος, αλλά η συμβολή σας θα είναι πολύτιμη στην εξέλιξη της συνεργασίας μας.

Παρακαλούμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν σημειώστε την αξιολόγησή σας σύμφωνα με τις παρακάτω βαθμίδες
[ 1 ] Μη αποδεκτό
[ 2 ] Μέτριο
[ 3 ] Καλό
[ 4 ] Πολύ καλό
[ 5 ] Άριστο