Επιτυχημένη η παρουσία της Crist στη 10η ΗΟ.RE.CA

Επιτυχημένη η παρουσία της Crist στη 10η ΗΟ.RE.CA