Επίσκεψη σπουδαστών του Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Επίσκεψη σπουδαστών του Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»