Δωρεά Ιματισμού στο “Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παροχής Παιδικής Προστασίας”

Δωρεά Ιματισμού στο “Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παροχής Παιδικής Προστασίας”