Δωρεά ιματισμού στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Δωρεά ιματισμού στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας