Δωρεά ιματισμού στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Δωρεά ιματισμού στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»