Δωρεά ιματισμού στο Γηροκομείο “Εστία Κωνσταντινουπόλεως”

Δωρεά ιματισμού στο Γηροκομείο “Εστία Κωνσταντινουπόλεως”