Δωρεά ιματισμού στην «Κιβωτό του Κόσμου»

Δωρεά ιματισμού στην «Κιβωτό του Κόσμου»