• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Αειφόρος Ανάπτυξη

Αειφόρος Ανάπτυξη

Aaeiforos

Στην Crist γνωρίζουμε ότι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Υιοθετώντας οικολογικές πρακτικές σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, η Crist πρωτοπορεί και σ’ αυτό τον τομέα. Με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις της, δημιούργησε το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο λευκών ειδών στην Ελλάδα.

Επίσης, η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με φορέα την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε. και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008, ενώ φέρουμε πιστοποίηση CE σε όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κλινικές και νοσοκομεία.

Πιστεύοντας σε ένα «οικολογικό» μέλλον για τον κόσμο των επιχειρήσεων, η Crist προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά, ένα πανίσχυρο πλεονέκτημα. Αυτό της οικολογικής ευαισθητοποίησης.

Θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τα νέα της ιστοσελίδας μας?
Συμπληρώστε το όνομα και το e-mail σας στα παρακάτω πεδία      s-icon-in  s-icon-pin  s-icon-inst


Επενδύοντας σε διαχρονικές αξίες και πρωτοπορώντας σε κάθε της βήμα, η εταιρία παραγωγής λευκών ειδών Crist έχει διαγράψει από το 1971 μέχρι σήμερα μια εντυπωσιακή πορεία, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο χώρο του επαγγελματικού ιματισμού.
 
Ανάμεσα στα επενδυτικά σχέδια που υλοποίησε η επιχείρηση είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008, ενώ φέρουμε πιστοποίηση CE σε όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κλινικές και νοσοκομεία.


Υιοθετώντας οικολογικές πρακτικές σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, η Crist πρωτοπορεί και σ’ αυτό τον τομέα. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις της, δημιούργησε το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο λευκών ειδών στην Ελλάδα.